Tag: identity

New book chapter by Emre Iseri and Cengiz Mert Bulut

New book chapter by Emre Iseri and Cengiz Mert Bulut

Emre Iseri and Cengiz Mert Bulut published a chapter entitled “Türk Dış Politikası ve Orta Doğu: Güç, çıkar, kimlik ve değerler sarmalında Türkiye’nin önündeki fırsatlar ve zorluklar” (Turkish Foreign Policy and Middle East: Spiral of power, interests, identity and values) in Tarık Oğuzlu and Yelda 

Event: “what does it mean to be Jordanian?” organised by the University of Jordan and Al Rai

Event: “what does it mean to be Jordanian?” organised by the University of Jordan and Al Rai

An international conference on “what it means to be Jordanian” was organised by the University of Jordan and Al Rai on the occasion of the Kingdom’s Centennial on 11/04-12/04/2019 in Amman, Jordan. You can read more here