Tag: values

New book chapter by Emre Iseri and Cengiz Mert Bulut

New book chapter by Emre Iseri and Cengiz Mert Bulut

Emre Iseri and Cengiz Mert Bulut published a chapter entitled “Türk Dış Politikası ve Orta Doğu: Güç, çıkar, kimlik ve değerler sarmalında Türkiye’nin önündeki fırsatlar ve zorluklar” (Turkish Foreign Policy and Middle East: Spiral of power, interests, identity and values) in Tarık Oğuzlu and Yelda